Kaldt

Jeg tok med ved

Før snøen faller i Norge i år.

og ryddet peisen,

fra alle fortellingenes aske,

alle minnene fra snøen som falt i fjor!

TAREQ HARBI F.1957
Det totalitære systemet og alle grusomhetene Tareq var vitne til gjorde sterkt inntrykk .Dette medførte at det vokste frem et politisk engasjement i håp om og sette søkelyset på myndighetenes vold ,korrupsjon og undertrykkelse gjennom en årrekke .I 1991 vokste det også frem et politisk opprør i befolkningen for og slippe fri fra Saddams lenker,fattigdom og undertrykkelse og kriger .Irak som i utgangspunktet hadde vært rikt av naturressurs og olje hadde nå på grunn av vanstyre blitt lagt i ruiner .Dessverre ble opprøret undertrykket av myndighetene og slått hardt ned på .Situasjon i Irak var nå svært kaotisk og som politisk engasjert også svært farlig. Dette medførte at Tareq hans 3 brødre og tusenvis av irakere måtte rømme til Rafha leiren i ørken av Saudia Arabia .I leiren var det totalt 28000 mennesker ,det var kvinner,barn og menn i stor nød.Leiren var til enhver tid strengt militært bevoktet med tanks. Fremtiden var uviss og vold , overgrep og represalier var en del av hverdagen .Ingen visste hvor lenge oppholdet i leiren skulle vare eller om de kom fra det med livet i behold .Rundt en måned etter oppholdet i leiren grunnla Tareq med sine venner som besto av forfattere og kunstnere Fred Iraq voice forum for og bevare noe av det politiske minne og engasjementet og også den rike kulturarven de var en del av .Etter 2 år og 4 måneder ble Tareq hans 3 brødre og 24 andre på mirakuløst vis hentet ut av leiren og sendt til Norge vida FNs kontor med status som politiske flyktninger.